POLITIKE

Odvojite trenutak i pregledajte naša školska pravila.

MOBITEL

POLITIKA PRIHVATLJIVE UPOTREBE NYC INTERNETA

STUDENTSKI UGOVOR O TEHNOLOGIJI

Image by Sara Kurfeß

Molimo pogledajte našu politiku o dopuštenju korištenja mobitela u školi.   

Molimo pogledajte Uredbu kancelara A-413 o korištenju mobitela.

Molimo pogledajte pravila PS85Q o korištenju mobitela.

Signing Contract

Molimo pogledajte Ugovor o studentskoj tehnologiji sa svojim djetetom.