top of page

NYC škole  Račun

Račun NYC Schools (NYCSA) je web-bazirana aplikacija koja vam omogućuje da vidite akademske i biografske podatke vašeg djeteta na bilo kojem računalu, telefonu ili tabletu. Aplikacija je prevedena na devet jezika osim engleskog. Na računu možete vidjeti djetetovu pohađanje, ocjene, rezultate testova, rezultate Fitnessgrama, povijest upisa i raspored.  

 

Ovdje se prijavite na svoj račun NYC Schools      .

bird.jpg
bottom of page